Ervaring in de Voedings- en Genotmiddelen industrie

Medewerkers van Andass Business Associates zijn o.a. betrokken geweest bij de volgende activiteiten en /of hebben in de volgende hieronder vermelde rollen geacteerd.

Als manager verantwoordelijk voor de IT afdeling van een groot internationaal voedingsmiddelen concern, waaronder zowel administratieve als procesautomatisering vielen. Belangrijkste aandachtsgebieden hierbij waren logistieke en financiële systemen, treasury en termijnhandel.

T.b.v. de verzelfstandiging van een Business Unit van een groot internationaal voedingsmiddelen concern is een scenario opgesteld voor de volledige ontvlechting van de ICT infrastructuur en het tijdelijk in service aanbieden van een aantal diensten, waaronder SAP R/3.

Als projectleider van een Business Unit van een groot internationaal voedingsmiddelen concern, verantwoordelijk voor de investering, aanschaf en implementatie van het softwarepakket DHC-Vision, t.b.v. de (SAP R/3) validatie conform de USA regulations van de FDA (Food and Drug Association).

Als Business Consultant verantwoordelijk voor de inhoudelijk aspecten van een Corporate Procurement project, ter afsluiting van een meerjarencontract Multifunctionals voor een groot internationaal voedingsmiddelen concern.

Voor een Business Unit van een groot internationaal voedingsmiddelen concern verantwoordelijk voor een pilot met zogenaamde wireless (GSM/GPRS/UMTS) PDA’s, t.b.v. de ‘reizende’ Managementteam leden en het synchroniseren van hun PIM (mail, agenda, contactpersonen, taken) data.

Voor de afdeling Informatiemanagement van een Business Unit van een groot internationaal voedingsmiddelen concern is een ‘Klanten tevredenheids onderzoek’ opgezet en uitgevoerd, op basis waarvan acties ter verbetering van de dienstverlening zijn uitgezet. Tevens is voor dezelfde afdeling een vorm van SWOT (Strong, Weakness, Opportunities, Threats) analyse opgezet en uitgevoerd, op basis waarvan de interne afdelingsstrategie verder is ontwikkeld.

Onder verantwoordelijkheid van de Holding van een groot internationaal voedingsmiddelen concern, als voorzitter van een internationale werkgroep binnen het totale project ‘Vernieuwing Kantoorautomatisering’, verantwoordelijk voor de (mede) selectie van de beheerpartij en de inhoudelijke aspecten van de Service Catalogus en de Service Level Agreement.

Als Informatiemanager van een internationale Business Unit van een voedingsmiddelen concern is een interne doorbelasting systematiek voor het gebruik van ICT-middelen en –systemen ontworpen en geïmplementeerd. Het gebruik en de ondersteuning van SAP, het gebruik van Pc’s en andere kantoorautomatiseringmiddelen, het gebruik van het Intranet, etc., werd op deze wijze intern en gedifferentieerd doorbelast, hetgeen leidde tot een significante kostenreductie.

Als Informatiemanager van de internationale Business Unit van een groot voedingsmiddelen concern verantwoordelijk voor de opzet van het ICT projectportfolio- en programmamanagement als stuurmiddel voor het management. Tevens is gelijktijdig een vorm van intern accountmanagement vanuit de afdeling Informatiemanagement geïntroduceerd.

Op verzoek van de Stafdirecteur ICT van een groot internationaal voedingsmiddelen concern is geadviseerd in de outsourcing van de toenmalige interne, eigen ICT Service organisatie.

Als Corporate Informatiemanager van een groot internationaal voedingsmiddelen concern is onder deze verantwoordelijkheid het ICT Security beleid van de onderneming ontwikkeld, hetgeen geresulteerd heeft in een ondernemingsbrede Guideline.

Als eindverantwoordelijk Projectmanager is wereldwijd een Intranet omgeving, gebaseerd op het pakket Livelink van OpenText geïmplementeerd voor een internationaal voedingsmiddelen concern. Deze meertalige omgeving voor kennisdeling op het gebied van R&D en M&S, is in een later stadium geïntegreerd met MsOffice. Tevens is geadviseerd over de integratie van de Autocad-omgeving met het Intranet.

De Projectmanager was daarbij verantwoordelijk voor het totale traject van voorselectie, investering en aanschaf, wereldwijde implementatie en introductie en het opzetten van de beheerorganisatie.

In samenwerking met alle internationale Business Units van een groot voedingsmiddelen concern is, in zijn hoedanigheid van Corporate Informatiemanager, een ICT manual opgezet, middels welke alle spelregels rond ICT ((product)standaards, Governance, ICT-security, ICT-beleid en -architectuur, ICT-organisatie, etc.) zijn ontwikkeld en geformaliseerd.

Als Corporate Informatiemanager zijn de (deel)diensten WAN, Intranet, E-mail, Internet access, inbel-voorzieningen, etc. van een internationaal voedingsmiddelen concern ontwikkeld en gebundeld en tot één centraal ingekocht en bestuurde ICT backbone getransformeerd. Dit leidde tot een consistente en kosten effectieve internationale basisvoorziening (inkoop en contractmanagement). Voor deze basisvoorziening is de bijbehorende governance structuur opgezet en deze voorziening is gedifferentieerd doorbelast.

Als manager van de afdeling Services van de interne Hoofdafdeling ICT van een internationaal voedingsmiddelen concern, is een transitie van deze afdeling uitgevoerd van een op dat moment traditioneel Rekencentrum georiënteerd op de verwerking van legacy systemen op een IBM-mainframe omgeving, naar een 7 x 24 uurs operatie waarin verwerking, technisch beheer, ondersteuning van en helpdesk voor meerdere SAP omgevingen, draaiende op IBM midrange systemen centraal stond. Hierbij zijn de operationele ITIL-services geïmplementeerd, is een pakket voor de ondersteuning van deze services ingevoerd, is Service Delivery opgezet en is een eerste opzet van Service Level Agreements voor de interne klanten doorgevoerd. Hierbij is het Computercentrum volledig opnieuw ingericht, georganiseerd en (gedeeltelijk) nieuw bemand.


UpTerug naar boven Print