ERVARING

De medewerkers van Andass zijn werkzaam in een groot aantal verschillende bedrijfstakken en in verschillende rollen.

Andass wordt door zowel profit als non-profit organisaties, door nationaal en internationaal werkende ondernemingen en door multinationals en coöperaties gevraagd haar expertise en ervaring in te zetten.

Kenmerkend voor alle opdrachten is een organisatie in beweging, zoekend naar processen, ICT-middelen en / of een (bedrijfseconomische) besturing, welke haar een competitief voordeel kunnen brengen.

Andass is gevraagd daarbij haar specifieke expertise en uitgebreide ervaring in te brengen. Vaak acteert Andass daarbij in een (project)leidinggevende of het management ondersteunende rol.

Voor een uitgebreid overzicht van de opdrachten welke Andass voor haar klanten heeft uitgevoerd, zie de verschillende bedrijfstakken hiernaast.


UpTerug naar boven Print