Ervaring bij Nutsbedrijven

Medewerkers van Andass Business Associates zijn o.a. betrokken geweest bij de volgende activiteiten en /of hebben in de volgende hieronder vermelde rollen geacteerd.

Voor de divisie Energie van een grote Nederlandse energieleverancier is een architectuur ontwerp opgesteld voor de processen inkoop, onderhoud, revisie- en nieuwbouw projecten t.b.v. de (in gebruik zijnde) productiemiddelen, welke moet leiden tot een efficiënte en effectieve sturing op de inzet van deze productiemiddelen.

Als Interim Manager is de IT organisatie van een Netwerk Divisie van een grote Nederlandse energieleverancier opnieuw opgezet.

Andass heeft een masterplan opgesteld, met nadruk op organisatie en IT, voor de Energie Divisie van een grote Nederlandse energieleverancier, t.b.v. de vernieuwing van de financiële functie. Daaropvolgend is een financieel pakket geselecteerd en is implementatie van SAP R/3 ISU gevolgd.

Als Projectmanager binnen de Corporate ICT-discipline, verantwoordelijk voor de opzet van een standaardisatieproject voor het grootschalig standaardiseren van processen en systemen vanuit de Holding van één van de grootste energieleveranciers van Nederland.

Andass heeft het SAP Competence en Service Center voor één van de grootste energieleveranciers van Nederland opgezet en (laten) certificeren.

Voor de Netwerk Divisie van een grote Nederlandse Energieleverancier is een business case, een plan van aanpak en een besturings- en beheersvisie voor implementatie van SAP R/3, resp. de vertaling in SAP R/3 opgesteld. Daarnaast is als business consultant de verantwoordelijkheid genomen voor de samenwerking tussen opdrachtgever / gebruikersorganisatie en de externe partij welke de implementatie uitvoerde, alsmede voor alle integratie aspecten.

Liberalisering van de energiemarkt in Nederland vraagt om een nieuwe aanpak van het (bedrijfseconomisch gedreven) storingsproces. Als Projectmanager voor de Netwerk Divisie van een grote Nederlandse Energieleverancier is een vernieuwing van het storings(afhandelings)proces doorgevoerd, het pakket FieldVision van CRMVision geïmplementeerd en de integratie met SAP R/3 en formele, wettelijk voorgeschreven, rapportagesystemen bewerkstelligt.


UpTerug naar boven Print